Jur. kand Kasper Malmsten

Biträdande jurist Kasper Malmsten tog examen från juristprogrammet vid Stockholms Universitet 2019. Som en del av utbildningen läste han under perioden 2017-2018 allmän internationell affärsjuridik och Legal English på Universität Bern i Schweiz. Under utbildningsperioden har han arbetat på överförmyndarkansliet i Täby kommun där han bl.a. har företrätt överförmyndaren i Norrtälje kommun och överförmyndarnämnden i Täby kommun i domstol.

Direktnr: +46 (0)8 473 72 05
Mobilnr: +46 (0)705 88 53 52
E-post: kasper.malmsten@advanceadvokatbyra.se