Jurister

Advokat Stefan Flemström

Advokat, innehavare

Advokat Stefan Flemström (f 1959) tog examen från juristlinjen vid Stockholms Universitet 1988. Han var inledningsvis anställd vid en arbetsgivarorganisation, för att 1990 övergå till arbete som biträdande jurist vid en advokatbyrå. Sedan 1993 har Stefan Flemström arbetat som advokat i egen regi och är innehavare av Advance Advokatbyrå i Täby. Mestadels arbetar Stefan med arbetsrätt och kommersiell hyresjuridik men även med kommersiell avtalsrätt, varumärkesrätt , upphovsrätt, diskrimineringsrätt och fastighetsrätt. Förutom att driva ärenden som ombud åt klienter så arbetar han mycket med arbetsrättslig rådgivning, och även med arbetsrättsliga skiljemannauppdrag och uppdrag som särskild medlare, främst i arbetstvister. Advokat Stefan Flemström är även verksam vid stiftelsen SIM – Svenska Institutet för Medling och har genomgått kursen "Advanced Mediator Skills" för Bill Marsh i mars 2016. Stefan Flemström undervisar även i arbetsrätt och annan civilrätt, bl a vid Stockholms Universitet. Han skriver även böcker om arbetsrätt och annan civilrätt, bl a är han tillsammans med advokat Martina Slorach, docent Håkan Gabinus Göransson och jur kand Naiti del Sante författare till boken ”Diskrimineringslagen” som ges ut av Norstedts Juridik. Han har även skrivit böckerna ”Juridik för småföretagare” och ”Rätt Arbetsrätt” åt Sanoma Utbildning, tillsammans med advokat Louise D’Oliwa. För TCO har han tillsammans med advokat Martina Slorach och docent Göransson samt fd chefsjuristen vid TCO, Ingemar Hamskär, skrivit boken ”Rätten att slå larm”. Stefan Flemström skriver även arbetsrättsliga artiklar i olika tidskrifter.  

Direktnr: +46 (0)8 473 72 03
Mobilnr: +46 (0)706 98 16 46
E-post: stefan.flemstrom@advanceadvokatbyra.se
 

Advokat Martina Slorach

Advokat

Advokat Martina Slorach arbetar främst med fastighets-, bostadsrätts- och hyresjuridik men är även erfaren inom arbetsrätt och diskrimineringsrätt. Martina agerar ombud vid tvister i domstol och nämnder, och undervisar även inom olika juridiska områden, bl.a. i arbetsrätt på Stockholms Universitet och Karlstads Universitet. Martina är författare till boken ”Bostadsrätt - en handbok för styrelsen” utgiven på Sanoma Förlag, samt medförfattare till flera böcker, bl.a. ”Diskriminering på arbetsplatsen – en handbok” utgiven av Sanoma förlag och “Diskrimineringslagen” som givits ut på Norstedts Juridik. Martina är anlitad som expert i hyresrätt av JP Infonet och har uppdaterat deras kommentar till hyreslagen samt skriver löpande artiklar åt dem inom detta område. Martina tog examen vid Stockholms Universitet år 2002. Under 2000-2002 arbetade hon som nämndsekreterare vid Hyres- och Arrendenämnden i Stockholm. Martina har arbetat åt Advance Advokatbyrå, under perioden 2002-2012 och från december 2013. Martina beviljades inträde i Sveriges advokatsamfund 2009. Under ett par år drev hon den egna verksamheten Slorach Advokatbyrå och arbetade därefter under ett år som fastighetsjurist vid HSB Riksförbund.  
Direktnr: +46 (0)8 473 72 04
Mobilnr: +46 (0)73 699 52 56
E-post: martina.slorach@advanceadvokatbyra.se
 

Jur. kand Kasper Malmsten

Biträdande jurist

Biträdande jurist Kasper Malmsten tog examen från juristprogrammet vid Stockholms Universitet 2019. Som en del av utbildningen läste han under perioden 2017-2018 allmän internationell affärsjuridik och Legal English på Universität Bern i Schweiz. Under utbildningsperioden har han arbetat på överförmyndarkansliet i Täby kommun där han bl.a. har företrätt överförmyndaren i Norrtälje kommun och överförmyndarnämnden i Täby kommun i domstol.

Direktnr: +46 (0)8 473 72 05
Mobilnr: +46 (0)705 88 53 52
E-post: kasper.malmsten@advanceadvokatbyra.se