Medarbetare

Advokat Stefan Flemström

Advokat, innehavare

Advokat Stefan Flemström (f 1959) tog examen från juristlinjen vid Stockholms Universitet 1988. Han var inledningsvis anställd vid en arbetsgivarorganisation, för att 1990 övergå till arbete som biträdande jurist vid en advokatbyrå. Sedan 1993 har Stefan Flemström arbetat som advokat i egen regi och är innehavare av Advance Advokatbyrå i Täby. Mestadels arbetar Stefan med arbetsrätt och kommersiell hyresjuridik men även med kommersiell avtalsrätt, varumärkesrätt , upphovsrätt, diskrimineringsrätt och fastighetsrätt. Förutom att driva ärenden som ombud åt klienter så arbetar han mycket med arbetsrättslig rådgivning, och även med arbetsrättsliga skiljemannauppdrag och uppdrag som särskild medlare, främst i arbetstvister. Advokat Stefan Flemström är även verksam vid stiftelsen SIM – Svenska Institutet för Medling och har genomgått kursen "Advanced Mediator Skills" för Bill Marsh i mars 2016. Stefan Flemström undervisar även i arbetsrätt och annan civilrätt, bl a vid Stockholms Universitet, samt undervisar blivande fastighetsmäklare på Företagsekonomiska Insitutet (FEI). Han skriver även böcker om arbetsrätt och annan civilrätt, bl a är han tillsammans med advokat Martina Slorach, docent Håkan Gabinus Göransson och jur kand Naiti del Sante författare till boken ”Diskrimineringslagen” som ges ut av Norstedts Juridik. Han har även skrivit böckerna ”Juridik för småföretagare” och ”Rätt Arbetsrätt” åt Sanoma Utbildning, tillsammans med advokat Louise D’Oliwa. För TCO har han tillsammans med advokat Martina Slorach och docent Göransson samt fd chefsjuristen vid TCO, Ingemar Hamskär, skrivit boken ”Rätten att slå larm”. Stefan Flemström skriver även arbetsrättsliga artiklar i olika tidskrifter.  

Direktnr: +46 (0)8 473 72 03
Mobilnr: +46 (0)706 98 16 46
E-post: stefan.flemstrom@advanceadvokatbyra.se
 

Advokat Kasper Malmsten

Advokat

Advokat Kasper Malmsten tog examen från juristprogrammet vid Stockholms Universitet 2019. Som en del av utbildningen läste han under perioden 2017-2018 allmän internationell affärsjuridik och Legal English på Universität Bern i Schweiz. Under utbildningsperioden har han arbetat på överförmyndarkansliet i Täby kommun där han bl.a. har företrätt överförmyndaren i Norrtälje kommun och överförmyndarnämnden i Täby kommun i domstol.

Direktnr: +46 (0)8 473 72 05
Mobilnr: +46 (0)705 88 53 52
E-post: kasper.malmsten@advanceadvokatbyra.se
   

Gunilla Flemström

Administratör

Gunilla Flemström arbetar på byrån som administratör/advokatsekreterare