Byrån

Advance Advokatbyrå innehas av advokat Stefan Flemström, som blev advokat 1993 och bedrivit egen advokatverksamhet sedan dess. Byrån företräder både privatpersoner och företag som ombud i tvister eller verkar som utbildare, medlare eller skiljemän. Advokatbyrån jobbar särskilt med arbetsrätt och fastighetsrätt, och håller regelbundet utbildningar inom dessa områden bl.a. på Stockholms Universitet. Vi har kontor i Täby centrum. Samtliga anställda har en vana att föra talan i domstolar och Hyres- och arrendenämnden.

Ledorden i verksamheten är lyhördhet för klientens önskemål och god tillgänglighet.

Vi kan hjälpa till med bl.a följande:

– Upprättande av avtal

– rådgivning och biträde i arbetsrättsliga tvister

– utbildning av bostadsrättsstyrelser

– biträde i hyresrättslig tvist

– upprättande av aktieägaravtal

– utbildning av företagsledning i arbetsrätt