Byrån

Advance Advokatbyrå innehas av advokat Stefan Flemström, som blev advokat 1993 och bedrivit egen advokatverksamhet sedan dess. Byrån företräder både privatpersoner och företag som ombud i tvister eller verkar som utbildare, medlare eller skiljemän. Advokatbyrån jobbar särskilt med arbetsrätt och fastighetsrätt, och håller regelbundet utbildningar inom dessa områden bl.a. på Stockholms Universitet. Advokat Stefan Flemström undervisar även blivande fastighetsmäklare på Företagsekonomiska Institutet (FEI). Vi har kontor i Täby centrum. Samtliga anställda har en vana att föra talan i domstolar och Hyres- och arrendenämnden.

Ledorden i verksamheten är lyhördhet för klientens önskemål och god tillgänglighet.

Vi kan hjälpa till med bl.a följande:

– Upprättande av avtal

– rådgivning och biträde i arbetsrättsliga tvister

– utbildning av bostadsrättsstyrelser

– biträde i hyresrättslig tvist

– upprättande av aktieägaravtal

– utbildning av företagsledning i arbetsrätt