Verksamhetsområden

På Advance Advokatbyrå arbetar vi inom flera verksamhetsområden med person- och affärsjuridik.

Vi åtar oss bland annat uppdrag som ombud, biträden, medlare, skiljemän och föredragshållare.

Våra specialistområden är arbetsrätt, kommersiell hyresjuridik och fastighetsrätt samt arbetar även mycket med kommersiell avtalsrätt, bolagsrätt och  skadeståndsrätt. Vi har även god erfarenhet inom andra rättsområden såsom t ex diskrimineringsrätt.

På advokatbyrån arbetar vi sammantaget med:

 • Arbetsrätt
 • Arrenderätt
 • Avtalsrätt
 • Diskrimineringsrätt
 • Entreprenadjuridik
 • Fastighetsrätt
 • Försäkringsrätt
 • Kommersiell hyresrätt
 • Kommersiella tvister
 • Köprätt
 • Medlingsuppdrag
 • Skadeståndsrätt
 • Skiljemannauppdrag
 • Undervisningsuppdrag
 • Upphovsrätt och varumärkesrätt

Den 26/9 2017 publicerades ett reportage om Advokat Stefan Flemström i tidningen Lag & Avtal där han beskriver verksamheten som bedrivs på Advance Advokatbyrå. Läs reportaget här:

Artikel i Lag & Avtal 26/9 2017