Böcker

Advokaterna Stefan Flemström och Martina Slorach är författare till ett flertal böcker inom arbetsrätt, diskrimineringsrätt och bostadsrätt.

 

 

Bostadsrätt – en handbok för styrelsen (2015)

Bostadsrätt – en handbok för styrelsen är en praktisk och pedagogisk bok. Här kan du läsa svaren till vanliga, men även svåra, frågeställningar som en styrelse ställs inför. Boken genomsyras av exempel, illustrationer av situationer som är vanligt förekommande inom bostadsrättsföreningar samt mallar och checklistor och är skriven av advokat Martina Slorach.

 

 

 

Rätt arbetsrätt 2018 (2018)

Rätt Arbetsrätt 2018 förklarar alla aktuella och centrala arbetsrättsliga begrepp och uttryck, ofta sådana som lekmän använder istället för de juridiskt mer korrekta termerna. Vissa berör komplicerade frågeställningar som kräver utförlig beskrivning. Andra förklaras mer kortfattat. Boken är ett alfabetiskt uppslagsverk med basen i gällande lagar och förordningar, kompletterat med råd, rekommendationer, kommentarer och ett praktiskt rättsfallsregister. Boken är skriven av advokat Stefan Flemström tillsammans med Advokat Louise D’Oliwa.

 

 

Diskriminering på arbetsplatsen – en handbok (2014)

Diskriminering på arbetsplatsen vänder sig främst till dig som arbetar med personalfrågor på en personalavdelning eller som representant för en arbetstagarorganisation. Även chefer med eget personalansvar eller jurister vid organisationer eller företag kan ha stor behållning av boken. Sedan tidigare har det funnits böcker som ger en akademisk bild av diskrimineringslagen. Men en bok som på ett överskådligt och praktiskt vis beskriver området har saknats på marknaden. Boken är skriven av advokat Martina Slorach tillsammans med advokat Stefan Flemström. Utgiven på Sanoma Utbildning 2014.

 

 

 

Diskrimineringslagen (2013)

Utgiven på Norstedts förlag 2013, den tredje upplagan av boken. Boken används bland annat som kurslitteratur vid universitet och som handbok för verksamma jurister. Boken är skriven av advokat Martina Slorach, advokat Stefan Flemström, docent Håkan Göransson och jur.kand Naiti Del Sante.

 

 

 

 

 

Juridik för småföretagare (2007)

Juridik för småföretagare är en enkel och kortfattad handbok för allt från startande av företaget till anställningar, avtalsskrivningar och även avveckling av företaget den dag det blir aktuellt. Boken är skriven av advokat Stefan Flemström och advokat Louise D’Oliwa. Utgiven av Sanoma Utbildning år 2007.

 

 

Rätten att slå larm – En handbok om yttrandefriheten på jobbet – råd för whistleblowers  (2011)

Rätten att slå larm är en handbok skriven på uppdrag av TCO. Handboken behandlar reglerna kring yttrandefrihet inom arbetslivet och innehåller råd för anställda kring ”whistleblowing”. Boken är skriven av Advokaterna Stefan Flemström och Martina Slorach tillsammans med Docent Håkan Gabinus Göransson och TCO:s chefsjurist Ingemar Hamskär. Boken kan laddas ned kostnadsfritt från TCO:s hemsida.