Martina Slorach

Martina Slorachmartina (2)

Advokat Martina Slorach arbetar främst med fastighets-, bostadsrätts- och hyresjuridik men är även erfaren inom arbetsrätt och diskrimineringsrätt. Martina agerar ombud vid tvister i domstol och nämnder, och undervisar även inom olika juridiska områden, bl.a. i arbetsrätt på Stockholms Universitet. Martina är medförfattare till flera böcker, bl.a. ”Diskriminering på arbetsplatsen – en handbok” utgiven av Sanoma förlag och “Diskrimineringslagen” som givits ut på Norstedts Juridik.

Martina är anlitad som expert i hyresrätt av JP Infonet och har uppdaterat deras kommentar till hyreslagen samt skriver löpande artiklar åt dem inom detta område.

Martina tog examen vid Stockholms Universitet år 2002. Under 2000-2002 arbetade hon som nämndsekreterare vid Hyres- och Arrendenämnden i Stockholm. Martina har arbetat åt Advance Advokatbyrå, under perioden 2002-2012 och från december 2013. Martina beviljades inträde i Sveriges advokatsamfund 2009. Under ett par år drev hon den egna verksamheten Slorach Advokatbyrå och arbetade därefter under ett år som fastighetsjurist vid HSB Riksförbund. I arbetet på HSB Riksförbund har hon främst agerat ombud för bostadsrättsföreningar i tvister och även föreläst inom bland annat bostadsrättsjuridik och hyresjuridik.

 

Direktnr: +46 (0)8 473 72 04
Mobilnr: +46 (0)73 699 52 56
E-post: martina.slorach@advanceadvokatbyra.se