Verksamhetsområden

På Advance Advokatbyrå arbetar vi inom flera verksamhetsområden med person- och affärsjuridik.

Vi åtar oss bland annat uppdrag som ombud, biträden, medlare, skiljemän och föredragshållare.

Våra specialistområden är arbetsrätt, diskrimineringsrätt, hyres- och bostadsrättsjuridik samt arbetar även mycket med avtalsrätt, bolagsrätt och  skadeståndsrätt. Vi har även god erfarenhet inom andra rättsområden.

På advokatbyrån arbetar vi sammantaget med:

 • Arbetsrätt
 • Arrenderätt
 • Avtalsrätt
 • Bostadsrätt
 • Diskrimineringsrätt
 • Entreprenadjuridik
 • Fastighetsrätt
 • Försäkringsrätt
 • Kommersiell hyresrätt
 • Kommersiella tvister
 • Köprätt
 • Medlingsuppdrag
 • Skadeståndsrätt
 • Skiljemannauppdrag
 • Undervisningsuppdrag
 • Upphovsrätt och varumärkesrätt

Den 26/9 2017 publicerades ett reportage om Advokat Stefan Flemström i tidningen Lag & Avtal där han beskriver verksamheten som bedrivs på Advance Advokatbyrå. Läs reportaget här:

Artikel i Lag & Avtal 26/9 2017